VABILO NA VOLILNO SKUPŠČINO

Skladno s 17. do 22. členom Statuta Območne balinarske zveze Ljubljana, sklicujem volilno Skupščino, ki bo potekala v sredo 30. 06. 2021, v prostorih BŠD Šiška, Jezerska ulica 5, Ljubljana ob 18.00 uri. Naprošam, da vsak klub ali društvo pošlje svojega delegata na Skupščino.

Športni pozdrav!

Predsednik OBZL Stane Žavbi ml.