DOVOLJENO TRENIRANJE!

V ponedeljek, 15.02.2021, je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih program, ki pod določenimi pogoji omogoča treninge za vse registrirane športnike ter izvedbo državnih prvenstev in tekmovanja v najvišjih državnih ligah v članski in mladinski konkurenci. Zato Vam posredujemo osnovna navodila Balinarske zveze Slovenije za varno izvedbo treningov za registrirane športnike, v skladu s trenutno veljavnim Odlokom Vlade Republike Slovenije.

IZVEDBA TRENINGOV:

 • 1. Izvajanje treningov BREZ OMEJITEV je dovoljeno:
  • športnikom, ki tekmujejo v moški superligi, 1. ligi – članice in ligi U-18
  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred)
  • perspektivnim športnikom (perspektivni razred)
  • poklicnim športnikom
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani reprezentanc (treningi v t.i. mehurčkih)

Ni predpisane minimalne vadbene površin in razdalje ter maksimalnega števila vadečih v zaprtih prostorih. Upoštevati je potrebno Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokole posameznih NPŠZ.

 • 2. Preostalim športnikom (starejšim od 12. let) je izvajanje treningov dovoljeno individualno in v skupinah do največ 10 oseb brez kontakta in na razdalji vsaj 2 metra z naslednjimi OMEJITVAMI:
  • Pri vadbi športnikov v skupinah je predpisana minimalna razdalja 2 metrov med vadečimi (razdalja med najbolj oddaljenimi deli telesa).
  • Ni predpisane minimalne površine za vadbo!
  • Strokovni delavec v športu se lahko približa na manj, kot 2 metra od športnika/vadečega za namen usmerjanja športne vadbe.
  • Priporočamo omejitev števila vadečih na 20 m2 vadbene površine na posameznika.
  • Ni predpisanega maksimalnega števila oseb v zaprtih vadbenih prostorih.
  • Če se izvaja individualna vadba, je v prostoru lahko toliko oseb, da je možno vzdrževati v vsakem trenutku najmanj 2 m razdalje med vadečimi.
  • Če se izvaja skupinska vadba pod pogoji iz 3. odstavka 2. člena Odloka, je število vadečih v skupini omejeno na 10. Strokovni delavci v športu ne štejejo v kvoto vadečih. 
  • V dovolj velikem zaprtem vadbenem prostoru je lahko navzočih sočasno več vadbenih skupin po 10 oseb ob upoštevanju vseh veljavnih priporočil NIJ
 • 3. Dovoljena je brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. Brezkontaktna športno rekreativna vadba je dovoljena tudi igralcem, mlajšim od 12. leta starosti ter tistim, ki niso uvrščeni na seznam registriranih športnikov.

Obrazložitev: Športnik je oseba, ki je registrirana na podlagi 32. člena Zakona o športu in vpisana v javno dostopni evidenci registriranih športnikov objavljeni na spletni strani OKS-ZŠZ.

TESTIRANJE

Odlok prepisuje negativni test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za VSE strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (treninge športnikov in športno rekreativno vadbo). Potrdilo o negativnem rezultatu testu na virus SARS-CoV-2 ne sme biti starejše od 7 dni. Testiranje je dovoljeno z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali s testom HAG. 

 • Test-a ne potrebujejo:
  • Osebe, ki so bile že dvakrat cepljene, pri čemer morajo imeti potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti potrdilo izdano v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
  • Osebe, ki so že prebolele COVID, pri čemer morajo imeti potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesece
  • Športniki oz. vadeči ne potrebujejo negativnega testa za namen izvajanja treningov

Izvajanje testiranja HAG

 • Testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAG) lahko izvajajo:
  • javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je država, 
  • javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, 
  • izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, 
  • socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva.

Izvajanje hitrega testiranja s strani zvez oz. klubov ni dovoljeno!

Stroške testiranja (v športih, ki so opredeljeni v uradnem tekmovalnem sistemu v RS) povrne država na podlagi PKP7! Natančna navodila glede povračila stroškov testiranja bodo klubom posredovana v kratkem.

Več o testiranju: www.gov.si/novice/2021-02-12-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-hitrega-testiranja/ 

NOŠENJE MASK

Za vse udeležence treningov in športnih tekmovanj je v zaprtih prostorih pred in po koncu treninga obvezno nošenje mask! Med izvajanjem treningov v zaprtih prostorih je obvezno nošenje mask za drugo osebje (trenerje, fizioterapevte…). V kolikor nismo prepričani ali je nošenje mask obvezno /potrebno, si raje nadenimo obrazno zaščitno masko.

UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV

 • Dovoljena je uporaba vseh naslednjih športnih objektov:
  • zaprti športni objekti in športni objekti na prostem
  • površine za šport v naravi
  • zasebni športni objekti
  • javnih športni objekti vključno s šolskimi športnimi objekti (šolske telovadnice, šolski bazeni)  

V primeru težav pri dostopu do javnih športnih objektov kontaktirajte Direktorat za šport preko elektronske pošte: gp.mizs@gov.si

DRUGE OMEJITVE IN PRIPOROČILA

 • Splošna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom. SARS-CoV-2
 • Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov
 • Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe
 • Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin
 • Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja