PRESTOPNI IN REGISTRACIJSKI ROK ZA SEZONO 2023/24

Izvršni odbor OBZL je potrdil termina prestopnega in registracijskega roka za sezono 2023/24. Posredujemo vam pojasnila za prestopni in registracijski rok 2023/24.

Prestopni rok 2023/24, ki bo potekal od 26.06.2023 do 08.07.2023. Dokumentacijo pošljite Tekmovalni komisiji OBZL preko elektronske pošte. Potrebna je v celoti izpolnjena izpisnica iz prejšnje športne organizacije in soglasje igralca (če je ta polnoleten oz. soglasje starša ali skrbnika, če se vloga z registracijo nanaša na osebo, ki v letu vložitve vloge za registracijo še ni polnoletna). Zaradi lažje in hitrejše obravnave prestopov igralcev, vas naprošamo, da vso dokumentacijo Tekmovalni komisiji OBZL pošljete preko elektronske pošte: markobrezan@gmail.com.

Registracijski rok 2023/24 bo potekal v četrtek 03.08.2023 ob 18.00 uri za klube 2. lige OBZ Ljubljana in v petek 04.08.2023 ob 18.00 uri za klube 1. lige OBZL in državne ligaše.

Registracijo vseh igralcev opravlja registracijska komisija OBZ Ljubljana, ki po opravljeni registraciji vrne dokumentacijo klubom, ki nastopajo v območnih ligah. Celotno dokumentacijo (izkaznice, seznam, izpisnice, pogodbe…) klubov, ki nastopajo v državnih ligah OBZ pošljejo v registracijskem roku na BZS, kjer registracijska komisija to pregleda in potrdi registracijo igralcev za naslednjo tekmovalno sezono. Dvojna registracija dobesedno pomeni DVOJNA, torej igralec, ki izpolnjuje pogoje (starost, zdravniški pregled…) lahko v eni tekmovalni sezoni nastopa za največ dva kluba. Dvojna registracija se lahko opravi kadarkoli in velja do konca tekmovalnega leta. Dvojno registracijo vpiše v tekmovalno izkaznico registracijska komisija BZS. Izpisnico iz kluba je dolžan klub izdati na predpisanem obrazcu na zahtevo igralca. V kolikor klub in igralec nimata urejenih medsebojnih obveznosti, vendar igralec kljub temu vztraja pri izdaji izpisnice, je klub o tem dolžan obvestiti registracijsko komisijo OBZL.

Opozarjamo vas, da morate pravilno vnesti vse zahtevane podatke. V kolikor se vneseni podatki ne ujemajo s podatki posameznika v Centralnem registru prebivalstva CRP, ne bo mogoče vnesti rezultatov v sistem Šport360, tako da se lahko pojavijo težave pri registraciji in kategorizaciji igralk in igralcev. Podatki morajo biti enaki kot na npr. osebni izkaznici posameznika! Priloženo tabelo je potrebno v elektronski obliki (xls ali xslx format) poslati do 02.08.2023 na elektronski naslov: markobrezan@gmail.com

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika Tekmovalne komisije OBZL, g. Marka Brežana: 041 733 446