IZOBRAŽEVANJE SODNIKOV

Sodniška komisija Balinarske zveze Slovenije je 20.3.2021 in 21.3.2021 v skladu s Pravilnikom o organizaciji balinarskih sodnikov v BZS izvedla izobraževanje in sodniške izpite. Kandidati so opravljali sodniške izpite pred sodniško komisijo v sestavi Stane Žavbi, Bojan Taškar Beloglavc, Jožko Petrič in Jurij Štancer.

Sodniške izpite iz OBZ Ljubljana so opravili naslednji kandidati:

Jazbec Zoran – za območnega sodnika
Hacin Tomaž – za območnega sodnika
Vnučec David – za sodnika II. Kategorije
Radoš Nenad – za sodnika I. kategorije
Dolenc Robert – za sodnika I. kategorije
Haclar Vojko – za sodnika I. kategorije

Vsem kandidatom čestitamo za opravljen naziv!