BZS OBVEŠČA

Obveščamo vas, da kljub sprostitvi določenih ukrepov, tekmovanje v območnih, rekreativnih in upokojenskih ligah še vedno NI DOVOLJENO! Vlada RS je na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 potrdila novi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki bo stopil v veljavo v ponedeljek, 26. 4. 2021.

Bistvene novosti novih omejevalnih ukrepov so:
1. Odpravljene so omejitve pri izvajanju športne vadbe športnikov (treningov). Po novem se treningi lahko izvajajo kontaktno za vse starostne in kakovostne skupine športnikov brez izjem, ob upoštevanju priporočil NIJZ in panožnih protokolov.
2. Odlok po novem dovoljuje izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov ne glede na starostne kategorije športnikov in kakovostni nivo.
3. Športno rekreativno vadbo je še naprej dovoljeno izvajati individualno oziroma v skupinah do 10 oseb pri čemer minimalna medosebna razdalja med izvajanjem športne dejavnosti ni več določena.

Pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 26. 4. – 2. 5. 2021