Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
OBZL...tekmovalna in sodniška pravila
http://www.obzljubljana.com
 
 
TEKMOVALNA .IN .SODNIŠKA .PRAVILA
 
TEKMOVALNA IN SODNIŠKA PRAVILA natisni
 
 
1. člen
h
Za ligaška in ostala tekmovanja lahko območne zveze s svojimi tekmovalnimi pravilniki določijo svoja tekmovalna pravila, katera niso bila predvidena s pravilnikom BZS. V primeru, da so pravilniki in pravila, ki jih sprejemajo območne zveze v nasprotju s pravilnikom BZS, se upoštevajo določbe pravilnika BZS.
 
2. člen
h
Članstvo v balinarski organizaciji je prostovoljno. Pravice in dolžnosti članov so določene v Statutih balinarskih organizacij. Prestopni rok za vse igralce je sedem (7) dni pred prestopnim rokom BZS. Po končanem tekmovanju bo OBZL poslala vsem potencialnim kandidatom izjavo o nastopu v ustrezni ligi, s katero bo vsak klub s podpisom izjave potrdil, svoj nastop za naslednjo sezono in s tem prevzel tudi sankcije, ob morebitnem kasnejšem odstopu od tekmovanja. Na osnovi prejetih izjav, bo tekmovalna komisija z dirigiranem žrebom napravila razpored ligaškega tekmovanja za naslednjo sezono. Registracija društev, klubov oziroma sekcij se bo izvajala vsako leto v začetku avgusta. Članarina se bo pobirala za tekoče leto, in to med 15. januarjem in 31. januarjem. Za društvo, klub oziroma sekcijo je možna registracija za igralce z izpisnico, ki ob registraciji niso bili registrirani in za nove igralce, ki se registrirajo prvič. Društva, klubi oziroma sekcije morajo pri podaljšanju registracije, obvezno dostaviti seznam vseh registriranih igralcev z njihovimi lastnoročnimi podpisi, da soglašajo z registracijo. Po sklepu Skupščine OBZL je mini prestopni rok zadnji delovni dan v mesecu januarju, v kolikor se mesec ne zaključi na ponedeljek, se mini prestopi izvajajo prvi ponedeljek v mesecu februarju. Za mini prestope veljajo vsa pravila redne registracije, torej: izpisnica iz dosedanjega društva oziroma kluba ali sekcije, članska izkaznica, potrjena od novega društva, kluba ali sekcije.
 
3. člen
h
Pravila tekmovanja sprejme organ, ki organizira tekmovanje. Pristojni organ je dolžan pravočasno dostaviti sodelujočim pravila tekmovanja, vendar najkasneje 15 dni pred pričetkom tekmovanja.
 
4. člen
h
Dečki U-14 so igralci, ki so dopolnili starost 8 let in v letu tekmovanja dopolnijo starost 14 let. Mladinci U-18 so igralci, ki so v letu tekmovanja dopolnili starost 14 let in v letu tekmovanja dopolnijo 18 let. Po sklepu skupščine OBZL lahko v ligah OBZL izjemoma igrajo igralci, ki so v letu tekmovanja dopolnili starost 8 let, seveda na lastno odgovornost in z dovoljenjem staršev.
 
5. člen
h
Ženske nastopajo na državnih ligaških tekmovanjih le v svoji kategoriji, območne zveze pa lahko s svojimi pravilniki določijo, da v območnih tekmovanjih nastopajo ženske tudi v moških kategorijah. Po sklepu skupščine, z dne 22. 04. 2005 lahko v moškem ligaškem in pokalnem tekmovanju nastopajo tudi ženske.
 
6. člen
h
V 1. ligi nastopa deset ekip, katere igrajo po dvokrožnem sistemu. Prvouvrščena ekipa igra kvalifikacije za 2. državno  ligo VZHOD/center, zadnjeuvrščena ekipa pa obvezno izpade v 2. ligo, (razen v primeru, da nobena ekipa iz 2. lige ne želi napredovati ali ni uvrščena na eno prvih treh mest). V tem primeru ne izpade nobena ekipa ker mora v naslednji sezoni liga obvezno šteti deset ekip. Kvalifikacije za 2. državno  ligo VZHOD/center se igrajo takoj po končanem ligaškem prvenstvu, poleg prvaka OBZ Ljubljane pa igrata še prvouvrščeni ekipi OBZ Gorenjske in OBZ Dolenjske - sistem igranja pa je enak kot v državnih ligah, torej se igra tudi štafeta!  Razpored iger po posameznih igriščih se določi na podlagi žreba, ki ga opravi vodja gostujoče ekipe ob prisotnosti vodje domače ekipe in sodnika. Žrebanje se opravlja po vrstnem redu iger navedenih v sodniškem poročilu. Vse tekme se igrajo obvezno na štirih igriščih. Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno srečanje, najmanj  7 oziroma največ 10 tekmovalcev. Vsak igralec lahko nastopi v isti disciplini tekme samo enkrat, kar pa ne velja za igro trojke in dvojke, ko se mora v drugem dvoboju obvezno zamenjati najmanj en igralec od prijavljenih igralcev v prvem dvoboju, kar pomeni, da mora biti ves čas trajanja igre v igri en (nov) igralec, ki ni igral v prvi igri določene discipline. V kolikor ekipa ne upošteva tega pravila izgubi to igro s 13:0. Posamezni igralec lahko na srečanju igra največ tri igre. Ogrevanje pred posameznimi igrami je sledeče: pred tekmo 15 minut, hitrostno zbijanje 3 minute, natančno zbijanje z 8 kroglami in pred zadnjimi igrami dva obrata "gor - dol". Rezervne igralce za igro trojka in dvojka ni potrebno prijavljati. V času trajanja tekme veljajo za vse igralce, ki ne igrajo, enake pravice glede discipline kot veljajo za igralce, ki igrajo. Najvišje možno število v posamezni tekmi je 20 točk. V kolikor ob začetku tekme ni prisotno predpisano minimalno število igralcev, se tekma ne prične! V primeru, da ena od ekip ne izpolnjuje tega pogoja izgubi tekmo!
 
7. člen
h
V 2. ligi nastopa deset ekip, katere igrajo po dvokrožnem sistemu. V 1. ligo se uvrsti prvouvrščena ekipa, če pa ta ne želi ali nima pogojev, ima možnost napredovanja drugo ali tretjeuvrščena ekipa lige, odvisno katera želi napredovati in izpolnjuje pogoj za igranje tekem na štirih igriščih. Iz lige izpadeta zadnji dve ekipi oziroma toliko ekip (več ali manj, odvisno od vračanja ekip iz prve lige), da šteje v naslednji sezoni liga zopet deset ekip. V primeru, da bi od tekmovanja odstopila ekipa, ki ni bila uvrščena na eno od zadnjih dveh mest, bi to izpraznjeno mesto v naslednji sezoni zasedla predzadnja ekipa, katera bi sicer morala izpasti! V tekmi, ko je že pred zadnjimi igrami znan zmagovalec se igra v krog samo dva obrata. (to pravilo velja za dve igrišči). Ogrevanje pred posameznimi igrami je sledeče: pred tekmo 15 minut, natančno zbijanje z 8 kroglami in pred zadnjimi igrami dva obrata "gor - dol". Klubi 2. lige, ki razpolagajo s štirimi igrišči, morajo tekme obvezno igrati na štirih igriščih. Žreb za  zadnje štiri igre se opravi istočasno, ne glede na število igrišč. Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno srečanje  najmanj 5 oziroma največ 8 tekmovalcev. Najvišje možno število v posamezni tekmi je 14 točk. V času trajanja tekme veljajo za vse igralce, ki ne igrajo, enake pravice glede discipline kot veljajo za igralce, ki igrajo. V kolikor ob začetku tekme ni prisotno predpisano minimalno število igralcev, se tekma ne prične! V primeru, da ena od ekip ne izpolnjuje tega pogoja izgubi tekmo!
 
8. člen
h
3. liga je razdeljena na dve skupini (vzhod in zahod), kjer nastopajo preostale ekipe, ki igrajo po dvokrožnem sistemu. V 2. ligo se uvrsti prvouvrščena ekipa, če pa ta ne želi napredovati, ima možnost napredovanja drugo ali tretjeuvrščena ekipa lige. V tekmi, ko je že pred zadnjimi igrami znan zmagovalec se igra v krog samo dva obrata. (to pravilo velja za dve igrišči). Ogrevanje pred posameznimi igrami je sledeče: pred tekmo 15 minut, natančno zbijanje z 8 kroglami in pred zadnjimi igrami dva obrata "gor - dol". Klubi 3. lige, ki razpolagajo s štirimi igrišči, morajo tekme obvezno igrati na štirih igriščih. Žreb za  zadnje štiri igre se opravi istočasno, ne glede na število igrišč. Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno srečanje  najmanj 5 oziroma največ 8 tekmovalcev. Najvišje možno število v posamezni tekmi je 14 točk. V času trajanja tekme veljajo za vse igralce, ki ne igrajo, enake pravice glede discipline kot veljajo za igralce, ki igrajo. V kolikor ob začetku tekme ni prisotno predpisano minimalno število igralcev, se tekma ne prične! V primeru, da ena od ekip ne izpolnjuje tega pogoja izgubi tekmo!
 
9. člen
h
Vrstni red  ekip v ligaškem tekmovanju se določa na osnovi:
a.) seštevek končnih izidov tekem (število osvojenih točk)
b.) medsebojnem srečanju (ene, dveh ali več tekem)
c.) končni točkovni rezultat (razlika v seštevku števila točk doseženih v posameznih igrah)
č.) seštevek iger v medsebojnem srečanju (punt razlika)
PRIMER:
a.) ekipi imata enak končni izid, število osvojenih točk  (30)
b.) ekipi imata enak medsebojni rezultat  (10 : 10 in 10 : 10)
c.) ekipi imata enak točkovni rezultat  (+ 20)
č.) seštevek iger v medsebojnem srečanju  (80 : 70 in 70 : 90)
Če ima več ekip enako število točk, se obvezno računajo samo njihovi medsebojni rezultati! Naredi se mini liga ekip, katere imajo enako število osvojenih točk!
 
10. člen
h
Vsaka tekma se mora odigrati na dan, določen v koledarju tekmovanj in ob uri, določeni v teh pravilih za posamezno tekmovanje. Odigravanje tekme na drugi dan ali ob drugi uri, se lahko opravi le v izjemoma opravičenih primerih, (nastop v reprezentanci, avtomobilska nesreča, smrtni slučaj - pogreb), ki jih na pisno prošnjo ene od prizadetih ekip dovoli tekmovalna komisija. Organizator tekme, ki bi omogočil igranje tekme na drugi dan ali ob drugi uri brez odobritve tekmovalne komisije, se preda v disciplinski postopek, avtomatično pa se mu vzame število točk, določenih za zmago v rednem delu. To velja tudi za organizatorja tekme, ki v primeru dežja ni zagotovil rezervnega pokritega igrišča. V  primeru  dovoljenja  za  prestavitev  tekme  pa  mora  tekmovalna  komisija  zagotoviti,  da  bo  tekma obvezno odigrana pred naslednjim krogom.
 
11. člen
h
Ekipa in igralci, ki iz neopravičenih razlogov niso prišli igrati tekme, tekmo izgubijo, proti njim se uvede disciplinski postopek. V ligaškem tekmovanju se ekipi avtomatično odvzame število točk, določenih za zmago. Ekipa ali igralec, ki sodeluje na tekmovanju, ki poteka po pokalnem ali po turnirskem sistemu in ne pristopi k igranju prve igre, izgubi pravico do tekmovanja v naslednjih igrah.
 
12. člen
h
V kolikor ekipa iz kakršnihkoli razlogov preneha ali je izključena iz tekmovanja, se njeni rezultati črtajo, če je odigrala manj kot polovico predvidenih tekem. V primeru, da je ekipa odigrala polovico predvidenih tekem, se preostale igre registrirajo v korist nasprotnika. V ligaškem tekmovanju (kombinacija) se srečanje izgubi z najvišjim možnim rezultatom predvidenim za to tekmovanje. Ekipa, ki v sezoni 3-krat ni prišla na odigravanje tekme, je izključena iz nadaljevanja tekmovanja in avtomatično preide v 3. ligo OBZL.
 
13. člen
h
V kolikor ekipa, klub ne sodeluje na prvenstvenem tekmovanju v tekmovalni sezoni (pa je bila prijavljena), preneha tekmovati sredi sezone ali pa je bila izključena iz tekmovanja, v sledeči tekmovalni sezoni avtomatično preide v najnižji rang tekmovanja. To velja tudi za klube državnih lig, ki s tem avtomatično preidejo v 3. ligo OBZL.
 
14. člen
h
Posamezniki in pari igrajo 75 minut, oziroma do doseženih 13 točk. V primeru neodločenega rezultata se obvezno igra dodatni obrat.
Pokal se igra 90 minut, oziroma do doseženih 13 točk. V primeru neodločenega rezultata se obvezno igra dodatni obrat.
Igra v krog se igra 8 obratov. V primeru neodločenega rezultata se obvezno igrata dodatna obrata s po dvema kroglama.
 
15. člen
h
Na tekmovanjih lahko v kolektivnih igrah in v igrah posamezno vodja ekipe (v njegovi odsotnosti pa igralec, ki igra) zahteva TIME - OUT  v trajanju 1 minute. Prekinitev ne podaljša čas igranja. Vsaka ekipa lahko zahteva koriščenje time - outa enkrat v posamezni igri, pri čemer je potrebno upoštevati, da se že najavljeno koriščenje time - outa tudi obvezno opravi. Pričetek izrabe time - outa pa mora biti pred začetkom zadnjih 10 minut igralnega časa. V igri v krog, se time - out lahko koristi po končanem 7. obratu igre.
 
16. člen
h
V tekmovanju morajo biti vsi nastopajoči igralci posamezne ekipe obvezno oblečeni v oblačila enake barve in kroja, tudi  v primeru, ko  igrajo  na  različnih igralnih stezah. V kolektivnih igrah ni potrebno, da so igralci istega moštva na isti igralni stezi enako oblečeni (nosijo lahko kratke ali dolge hlače ali kratko ali dolgo majico). Igralci lahko nastopajo v pokrivalih istega modela in barve (v primerih izredno vročega vremena).
 
17. člen
h
Če moštvo ne pride ob določenem času na tekmo, je potrebno čakati na prihod moštva 10 minut od napovedanega časa pričetka tekme (dovoljeni čas zamude). Po preteku 5 minut po dovoljenem času zamude in vsakih nadaljnjih 5 minut se odsotno moštvo kaznuje z eno točko (prisotno moštvo dobi eno točko). Ko je doseženo skupaj število 6 točk, oziroma po pretečenih 40 minutah od začetka tekme, se prisotno moštvo proglasi za zmagovalca.
 
18. člen
h
Na igriščih mora biti urejena električna razsvetljava in to tako, da je razsvetljava igrišč enaka in onemogoča osenčenje. Svetlobna telesa ne smejo motiti igralcev v igri. Jakost osvetlitve igrišča mora zagotoviti osvetljenost najmanj 250 luksov na igralni površini.
 
19. člen
h
V primeru slabega vremena, morajo klubi v OBZL rezervirati pokrita igrišča. Društva ali klubi, kateri imajo pokrita igrišča, so dolžni za ligaška tekmovanja le-ta odstopiti društvu ali klubu, kateri  je prosil za uporabo igrišča. V balinarskih dvoranah je za  tekmovanje dovoljena najnižja temperatura 14° C (to pravilo velja samo za državne lige), medtem ko o pogojih  za  tekmovanje  na  zunanjih  igriščih  odloča  sodnik,  ki se v teku  igre  lahko  odloči  za  zamenjavo igrišča, če to zahtevajo okoliščine, vremenski pogoji oziroma, če zato obstajajo tehtni razlogi. O prehodu igranja tekme na rezervno, pokrito igrišče odloča sodnik, zoper odločitve sodnika ni ugovora in je njegova odločitev dokončna!
 
20. člen
h
Tekma se lahko začasno ali dokončno prekine; pri dokončni prekinitvi ni nadaljevanja. O prekinitvi tekme odloča sodnik.
h
Tekma se obvezno prekine:
a.)  v primeru fizičnega napada na sodnika
b.) v vseh primerih predvidenih v MTP
Tekma se obvezno začasno prekine:
a.) v primeru megle ali mraka oziroma, če osvetlitev ne odgovarja pravilom (na igriščih mora biti urejena električna razsvetljava in to tako, da je razsvetljava igrišč enaka in onemogoča osenčenje. Svetlobna telesa ne smejo motiti igralcev v igri. Jakost osvetlitve igrišča mora zagotoviti osvetljenost najmanj 250 luksov na igralni površini)
b.) zaradi izjemnega mraza, padavin in vročine
c.) če igrišče v toku igre postane neuporabno (blato, voda) v tej meri, da je onemogočeno kontroliranje krogel
č.) zaradi neredov na igrišču, oviranje igre s strani gledalcev, zaradi izpadov igralcev, zaradi slabe organizacije tekme
h
Če tudi po opozorilu organizator ne napravi reda na igrišču, sodnik tekmo dokončno prekine.
 
21. člen
h
Tekme se registrirajo v korist nasprotnika:
h
a.) če ekipa iz neopravičenih razlogov ni nastopila
b.) če ekipa preda tekmo ali, če se tekma ne odigra po krivdi ekipe
c.) če ekipa zapusti igrišče ali odkloni, da nadaljuje pričeto tekmo
č.) če ekipa povzroči prekinitev tekme (napad na sodnika)
h
V vseh primerih se posamezne igre registrirajo z rezultatom 6:0 v korist nasprotnika, skupni rezultat srečanja v ligaškem tekmovanju (kombinacija) pa se registrira z najvišjim možnim rezultatom ter z avtomatičnim odvzemom števila točk določenih za zmago. Poleg registrirane (tekme - igre) v korist nasprotnika, pristojni organ, ki vodi tekmovanje izreče tudi druge kazni predvidene po disciplinskem pravilniku.
 
22. člen
h
Disciplinski prekrški zaradi katerih se izrekajo disciplinske kazni:
h
a.) neprimerno obnašanje igralcev, omalovaževanje sodnika s kretnjami in besedami, prostaške besede, nepravilno nošenje dresov
b.) namerno zavlačevanje igre v cilju, da se pridobi na času, razburi nasprotnika, posebno prekoračenje časa za 45 sekund, določenega za igranje krogle
c.) svojevoljno zaustavljanje premikajočega se predmeta
č.) odklanjanje in nasprotovanje odločitvi sodnika
d.) prevare med igro, lažna predstavljanja določenih situacij v igri
e.) prepiranje z nasprotnikom glede storjenega prekrška, namesto podane zahteve sodniku, da odloči o prekršku
f.) odhod z igrišča brez sodnikovega dovoljenja
 
23. člen
h
Disciplinske kazni, ki jih izreka sodnik so:
a.) dodelitev belega kartona - opozorilo
b.) dodelitev rumenega kartona
c.) dodelitev rdečega kartona
h
Disciplinske kazni se izrekajo postopno. Kadar gre za izjemno težak disciplinski prekršek, se takoj dodeli bodisi rumeni ali rdeči karton. Opozorilo se lahko izreče samo enkrat med tekmo. Rumeni karton se dodeli po danem opozorilu, rdeči karton pa po dodelitvi rumenega kartona. V izjemnih primerih, kadar gre za izjemno težak disciplinski prekršek, pred dodelitvijo rumenega kartona, ni potrebno predhodno opozorilo (beli karton). Prav  tako v takih primerih za dodelitev rdečega kartona ni potrebna predhodna dodelitev rumenega kartona in opozorila. Kaznovanje z  rdečim kartonom ima obvezno za posledico izključitev igralca iz igre. Izključeni igralec nima več pravice nastopa v tej tekmi, prav tako izključenega igralca ni mogoče zamenjati z drugim igralcem. Sodnik mora dodelitev kartona obvezno zapisati na sodniško poročilo. Sodnik, ki je dodelil rdeči karton je dolžan o tem izdelati poročilo v dveh izvodih. V  poročilu  mora biti poleg osnovnih podatkov, pripadnosti klubu in tekmovanju na katerem je bila izrečena kazen, podrobno navedeni razlogi zaradi katerih je dodeljen rdeči karton. Poročilo se pošlje tekmovalni komisiji, ki vodi tekmovanje. V času trajanja tekme velja za vse rezervne igralce in vodjo ekipe, ki ne igrajo, enaka disciplinska pravila. Izključeni igralec ne sme nastopiti v prvi naslednji tekmi v ligaškem ali pokalnem tekmovanju, dokler tekmovalna ali disciplinska komisija ne izreče kazni. Igralec,  ki  je  kaznovan z dvema rumenima kartonoma na tekmi oziroma, na  dveh tekmovanjih v presledku 12 mesecev, ne sme nastopiti na prvi naslednji tekmi, po prejemu drugega rumenega kartona.
 
24. člen
h
V vseh ligah in prvenstvih se pritožba najavi na sodniški zapisnik, pritožbo pa je potrebno pisno utemeljiti v roku 48 ur po končani tekmi in dostaviti tekmovalni komisiji OBZL, skupaj s potrdilom o plačani taksi za pritožbo v višini 30,00 €. V primeru najave pritožbe na sodniški zapisnik, mora sodnik srečanja obvezno podati pisno poročilo in ga posredovati tekmovalni komisiji OBZL v roku 48 ur po končani tekmi. Tekmovalna komisija bo pritožbo obravnavala v roku desetih dni.
h
Naslov tekmovalne komisije:      OBZ Ljubljana - Cesta na Brinovec  5/b,   1260  Ljubljana                telefon:    01/5231 297
 
25. člen
h
Sodniška poročila ligaških tekem pošljite na naslov: (poročila lahko pošljete tudi v elektronski obliki).
JEROM HENRIK,   ul. Molniške čete 9,    1120  Ljubljana
Po končani tekmi sodnik sporoči rezultat tekme na telefon: 041/552 209, lahko pošlje SMS sporočilo ali pa pove rezultat v telefonski predal. Klubi gostitelji so dolžni poslati sodniško poročilo s tekme v roku 24 ur na gornji naslov. Če na tekmo ni sodnika, se tekma odigra sporazumno z obema vodjema ekip, sodniško poročilo napiše domačin in ga pošlje na isti naslov.
Vsi rezultati in lestvice so objavljeni na spletnem naslovu:      www.obzljubljana.com
 
26. člen
h
Sodniška poročila posameznikov, parov, pokala in igre v krog pošljejo sodniki po vsakem krogu na naslov:
KEBER DUŠAN,   Cesta na Brinovec  5/b,    1260  Ljubljana                telefon:   040/693 593
 
27. člen
h
Za tolmačenje pravil na vseh tekmovanjih OBZL je pristojna tekmovalna komisija - telefon:    01/523 12 97
 
28. člen
h
Za neudeležbo na prvenstvih OBZL  so kazni sledeče:
-   neudeležba sodnika ................................................................................................................................................................................
.25,00  €
-   nepošiljanje sodniških poročil (sodnik - klubi) .......................................................................................................................................
.15,00  €
Sodniška taksa znaša:
-   1. liga .......................................................................................................................................................................................................
.29,00  €
-   2., 3. liga ..................................................................................................................................................................................................
.27,00  €
-   pokalne tekme na ekipo ..........................................................................................................................................................................
.08,00  €
-   posamezno, dvojice, igra v krog in zbijanje (od začetka do konca tekmovanja) .....................................................................................
.08,00  €
-   razliko do 24,00  € (to pride v poštev samo, če se tekmovanja ne bodo udeležili vsi prijavljeni, doplača OBZL)
 
-   mladinska in pionirska prvenstva (plača OBZL) ...................................................................................................................................
.17,00  €
Stroški prevoza:
-   Dobrova, Medvode, Brezovica, Vrbljene ................................................................................................................................................
.06,50  €
-   Grosuplje, Polhov Gradec, Vodice, Brezje ...............................................................................................................................................
.08,50  €
-   Golišče .....................................................................................................................................................................................................
.09,00  €
-   Ivančna Gorica ........................................................................................................................................................................................
.10,00  €
h
Prisotne je potrebno obvestiti, da bodo stroške sojenja prejeli na TRR in sicer dvakrat ( 2x ) letno, torej, po prvem jesenskem delu tekmovanja in drugem, spomladanskem delu tekmovanja. Vsa društva morajo imeti sodniška poročila!
 
29. člen
h
Uradne ure OBZL so vsak ponedeljek in sredo od 09 ure do 11 ure, na naslovu:
OBZ Ljubljana,  Cesta na Brinovec  5/b,  1260  Ljubljana                telefon:    01/523 12 97
 
 
 
JHL 2007-2019 © Območna balinarska zveza Ljubljana
torek, 24.10.2017 ob 07:45
**********************************************************************************************************************************************************************