Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
napredovanje in izpadanje
http://www.obzljubljana.com
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V primeru, da društvo oziroma klub iz katerih koli razlogov izstopi iz državne lige, avtomatično izpade v 3. OBZL!
1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
1. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
......0 - IZPADE......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
......1 - IZPADE......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE2 - IZPADETA1 - NAPREDUJE
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
2. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
......0 - IZPADE......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
.......0 - IZPADE......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE2 - IZPADETA1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
h
h
Iz BZS 2. lige - vzhod/center ne izpade nobena ekipa in nobena ekipa iz OBZL 1. lige ne želi napredovati v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpade zadnjeuvrščena ekipa, katero zamenja prvo uvrščena ekipa OBZL 2. lige, če pa ta ne želi napredovati pa imata to možnost drugo ali tretje uvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi, ki ju zamenjata prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
Iz BZS 2. lige - vzhod/center ne izpade nobena ekipa in nobena ekipa iz OBZL 1. lige ne želi napredovati v BZS 2. ligo - vzhod/center Iz OBZL 1. lige ne izpade nobena ekipa, če iz OBZL 2. lige ne želi nobena ekipa napredovati. Iz OBZL 2. lige izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi, ki ju zamenjata prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
3. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
......0 - IZPADE......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
......0 - IZPADE......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE .1 - IZPADE .1 - NAPREDUJE..
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
4. VARIANTA
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
......0 - IZPADE......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
..........1 - IZPADE......................2 - NAPREDUJETA
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE .1 - IZPADE..1 - NAPREDUJE..
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
h
h
Iz BZS 2. lige - vzhod/center ne izpade nobena ekipa, iz OBZL 1. lige pa napreduje ena ekipa v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige ne izpade nobena ekipa, če iz OBZL 2. lige napreduje samo ena ekipa. Iz OBZL 2. lige izpade zadnjeuvrščena ekipa, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
Iz BZS 2. lige - vzhod/center ne izpade nobena ekipa, iz OBZL 1. lige pa napreduje ena ekipa v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpade zadnjeuvrščena ekipa, katero zamenjata prvouvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpade zadnjeuvrščena ekipa, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
5. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
......1 - IZPADE......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
.2 - IZPADETA......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE3 - IZPADEJO1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
6. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
......1 - IZPADE......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
......1 - IZPADE......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE2 - IZPADETA1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
h
h
Iz BZS 2. lige - vzhod/center izpade ena ekipa, iz OBZL 1. lige pa nobena ekipa ne napreduje v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi, v OBZL 1. ligo pa se uvrsti prvouvrščena ekipa OBZL 2. lige, če pa ta ne želi napredovati pa imata to možnost drugo ali tretje uvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpadejo tri ekipe, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
Iz BZS 2. lige - vzhod/center izpade ena ekipa, iz OBZL 1. lige pa napreduje ena ekipa v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpade zadnjeuvrščena ekipa, katero zamenja prvo uvrščena ekipa OBZL 2. lige, če pa ta ne želi napredovati pa imata to možnost drugo ali tretje uvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi, ki ju zamenjata prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
7. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
2 - IZPADETA......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
2 - IZPADETA......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE3 - IZPADEJO1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
8. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
.3 - IZPADEJO......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
.3 - IZPADEJO......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE4 - IZPADEJO1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
h
h
Iz BZS 2. lige - vzhod/center izpadeta dve ekipi, iz OBZL 1. lige pa napreduje ena ekipa v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi, v OBZL 1. ligo pa se uvrsti prvouvrščena ekipa OBZL 2. lige, če pa ta ne želi napredovati pa imata to možnost drugo ali tretje uvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpadejo tri ekipe, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
Iz BZS 2. lige - vzhod/center izpadejo tri ekipe, iz OBZL 1. lige pa napreduje ena ekipa v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpadejo tri zadnjeuvrščene ekipe, v OBZL 1. ligo pa se uvrsti prvouvrščena ekipa OBZL 2. lige, če pa ta ne želi napredovati pa imata to možnost drugo ali tretje uvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpadejo štiri ekipe, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
9. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
2 - IZPADETA......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
3 - IZPADEJO......................1 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE4 - IZPADEJO1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
10. VARIANTA
 
BZS. . .2. liga - vzhod/center
 
.2 - IZPADETA......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .1. liga - 10 ekip
 
.2 - IZPADETA......................0 - NAPREDUJE
 
OBZL. . .2. liga - 10 ekip
 
1 - NAPREDUJE4 - IZPADEJO1 - NAPREDUJE.
   
OBZL. . .3. liga - vzhod
OBZL. . .3. liga - zahod
h
h
Iz BZS 2. lige - vzhod/center izpadeta dve ekipi, iz OBZL 1. lige pa nobena ekipa ne napreduje v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpadejo zadnjeuvrščene tri ekipe, v OBZL 1. ligo pa se uvrsti prvouvrščena ekipa OBZL 2. lige, če pa ta ne želi napredovati pa imata to možnost drugo ali tretje uvrščeni ekipi OBZL 2. lige. Iz OBZL 2. lige izpadejo štiri ekipe, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
Iz BZS 2. lige - vzhod/center izpadeta dve ekipi, iz OBZL 1. lige pa nobena ekipa ne napreduje v BZS 2. ligo - vzhod/center. Iz OBZL 1. lige obvezno izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi, v OBZL 1. ligo pa nobena od prvih treh ekip OBZL 2. lige ne želi napredovati. Iz OBZL 2. lige izpadejo štiri ekipe, v OBZL 2. ligo pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi OBZL 3. lige vzhod in zahod, oziroma drugo ali tretje uvrščeni ekipi teh lig.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nekaj možnih variant, vse skupaj pa je seveda odvisno od izpada iz državnih lig, na kar pa v OBZL nimamo nobenega vpliva!
1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
JHL 2007-2019 © Območna balinarska zveza Ljubljana
nedelja, 20.02.2011 ob 08:16
**********************************************************************************************************************************************************************