Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
tekmovalna in sodniška pravila (9. člen)
http://www.obzljubljana.com
 
9. člen
 
VRSTNI RED EKIP V LIGAŠKEM TEKMOVANJU SE DOLOČA NA OSNOVI:
 
a.) .seštevek končnih izidov tekem (število osvojenih točk)
b.). medsebojnem srečanju (ene, dveh ali več tekem)
c.). končni točkovni rezultat (razlika v seštevku števila točk doseženih v posameznih igrah)
č.) .seštevek iger v medsebojnem srečanju (punt razlika)
 
PRIMER:
 
a.) .ekipi imata enak končni izid, število osvojenih točk ................................................. 30
b.) .ekipi imata enak medsebojni rezultat .................................................... 10.:.10 in 10.:.10
c.) .ekipi imata enak točkovni rezultat ......................................................................... +20
č.) .seštevek iger v medsebojnem srečanju (puntov) .................................. 80.:.70 in 70.:.90
 
če ima več ekip enako število točk, se obvezno računajo samo njihovi medsebojni rezultati!
naredi se mini liga ekip, katere imajo enako število osvojenih točk!
 
JHL 2007-2020 © Območna balinarska zveza Ljubljana
nedelja, 20.02.2011 ob 08:17
**********************************************************************************************************************************************************************